Beter-beter-maker

Ik heb bijzondere interesse voor Gezondheid en Welzijn.

Wat ik bedenk moet zin hebben, mensen beter of gelukkig maken.

Hoe ontdek ik hem of haar (m.b.v. W&T)

Beter-beter-makers willen dat dingen werkelijk van betekenis zijn voor mensen om zich heen. Ze helpen graag anderen. Het gaat hen er om hoe je je voelt, hoe je voor jezelf en elkaar zorgt en hoe je verbonden bent met de wereld om je heen.

Zegt dingen als:

 • Ik wil een robot uitvinden die ruzies oplost
 • Wat ik bedenk moet zin hebben, mensen beter of gelukkig maken
 • Superhelden gebruiken speciale technieken om de wereld te redden
 • Een mens is ook techniek. Het hart werkt hetzelfde als een waterpomp

Vraagt dingen als:

 • Wat doet het met mij en met de mensen om mij heen?
 • Waarom ben ik ik? Zou ik anders zijn in een ander land?

Wil later iets worden als:

 • Dokter
 • Dierenarts
 • Juf of meester
 • Politieagent

Belangrijkste kenmerken

 • Voelt zich waardevol als hij of zij bijdraagt aan positieve sociale relaties, aan gezondheid en welzijn van zichzelf en van de mensen om zich heen
 • Sociaal betrokken
 • Heeft aandacht voor gezondheid en welzijn
 • Helpt graag anderen

Wordt enthousiast van bijvoorbeeld:

 • Technologie en medische ontwikkelingen
 • Techniek die bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken
 • Uitvindingen op het gebied van gezonde voeding
 • (Super)helden die de wereld redden

Video: Beter-Betermaker | Tuinstad Schiebroek