Sharda Hakkeling
Directeur Wilhelminaschool

‘Wij zijn gewoon begonnen’

Voor Sharda Hakkeling, directeur van de Wilhelminaschool is er een simpel antwoord op de vraag ‘Waar en hoe begin je als school met w&t?’. Zij vertelt: ‘Je hoeft geen uitgebreide plannen te maken of visies te ontwikkelen. Niet alles van te voren uitwerken. Begin gewoon.

‘Het was voor mij, vanaf het moment dat ik 6,5 jaar geleden directeur werd op deze school, duidelijk dat ik techniek wilde invoeren in onze lessen. Ik zag de haven, hier zo vlakbij en dacht “wat zou het geweldig zijn als mijn leerlingen daar op ontdekking zouden kunnen”. Maar ik wilde het mijn team niet opleggen. Het moest niet mijn ding alleen zijn. Stap voor stap heb ik mijn team meegekregen.

Geld regelen door koppelen taal, lezen en rekenen

Ondertussen regelde ik subsidiegeld door techniek te koppelen aan taal, lezen en rekenen, want daar was alles op gericht. En ik had geluk dat het Havenbedrijf een school zocht om projecten mee te doen. Zo realiseerde ik mijn wens om de kinderen vertrouwd te maken met de haven en wat daar allemaal mogelijk is. Via het Havenbedrijf Rotterdam hebben we ook met het WNF een project gedaan over de steur die terugkwam op de Maas. Dat leverde publiciteit op, maar waren vooral leuke extra activiteiten, waarmee leerlingen een bredere blik op de wereld kregen én mijn team enthousiaster werd voor techniek. Leraren begonnen elkaar ook enthousiaster te maken, want ze zagen dat ze onbewust al met techniek bezig waren. Bijvoorbeeld als ze de kinderen lieten experimenteren met magneten of bouwen met Lego.

Leraren faciliteren

Toen ben ik mijn leraren actief gaan faciliteren in het geven van w&t-lessen. Wij gingen samen werken met externe ondersteuners die de leraren op weg hielpen. Met de techniektorens hebben we ook materialen en lesvoorbeelden in huis gehaald. En wij hebben ouders gevraagd om tijdens onze jaarlijkse techniekweken (twee keer per jaar drie weken) te vertellen over een technisch onderwerp of over hun werk in de techniek.

Hoewel ik vind dat iedere leraar w&t-lessen kan geven, heb ik toch de keuze gemaakt om specialisten onze technieklessen te laten geven. Die zijn daar het beste in en de groepsleerkrachten kunnen zich concentreren op taal en rekenen.

Stel je open

Mijn ervaring is dat als je je openstelt en iets graag wilt, er veel mogelijk is. Het hoeft ook niet veel geld te kosten, bijvoorbeeld als je samenwerkt met ouders of bedrijven in de buurt. Voor kinderen is het ontzettend leerzaam om de wereld om hen heen te leren kennen door buiten de schoolmuren te kijken.’