Miranda Ringelberg
Leerkracht OBS De Boog

‘Verschillende talenten komen tot hun recht’

Waarom OBS De Boog w&t heeft opgenomen in het lesprogramma is eenvoudig voor Miranda Ringelberg, vakleerkracht techniek. ‘Techniek is overal om ons heen. Kinderen groeien op met tablets, sociale en digitale media. Voor steeds meer beroepen wordt technische kennis en vaardigheid gevraagd. Daarnaast spreek je met w&t heel andere vaardigheden van leerlingen aan dan bij bijvoorbeeld taal en rekenen.’

Uitblinken

Verschillende talenten van leerlingen in een klas komen zo veel meer tot hun recht. Kinderen moeten kunnen uitvinden waar hun interesse ligt en wat ze goed kunnen. Er zijn kinderen die moeite hebben met spelling, maar uitblinken als zij mogen ontwerpen of maken. Daar zijn zij goed in. Dan zie je ze helemaal in hun element. Dat is zo mooi om te zien en heel waardevol voor hun zelfvertrouwen. Bovendien zijn dat juist ook vaardigheden waar behoefte aan is in de maatschappij.

Wat je doet, begrijp je beter

Kinderen leren het meeste van wat ze zelf mogen doen. In mijn lessen geef ik altijd eerst uitleg en laat de leerlingen daarna zelf aan de slag gaan. Hoe werkt een stroomkring? Dat begrijp je het beste als je er zelf een maakt

Lesprogramma voor iedere groep

Voor iedere groep heb ik een lesprogramma, waarmee ik een schooljaar kan vullen. Hoewel de onderwerpen die ik behandel ieder jaar grotendeels hetzelfde zijn, laat ik de kinderen steeds andere werkstukken maken. Die presenteren wij namelijk samen met werkstukken die tijdens andere vakken worden gemaakt, aan het einde van onze lesblokken. W&T is opgenomen in het meerjaren schoolplan. Ook participeert de school in een netwerk waar samen met BOSS basisscholen en de Hogeschool Rotterdam aan de uitwerking van w&t gewerkt wordt. Ons bestuur, Stichting BOOR, heeft w&t als speerpunt in het meerjarenbeleid opgenomen

Luxe van technieklokaal

OBS De Boog heeft een eigen lokaal compleet met werkbank en veel gereedschappen en materialen voor de techniek- en handvaardigheidslessen. Dat is best luxe natuurlijk. Zeker omdat het verzamelen van materialen best veel tijd kost. In een gewoon klaslokaal kun je niet veel kwijt. Bovendien wordt een flink beroep gedaan op het budget om materialen voor aantrekkelijke lessen aan te schaffen. Het wetenschapsdeel van w&t wordt binnen de school gegeven door een andere vakleerkracht in het sciencelab. Daar doen ze experimenten en proefjes.