Monique Schalke
Leerkracht Montessorischool Kralingen en Kralingse School

‘Enthousiasme van leerlingen is motiverend’

Dat het lastig kan zijn om blijvend aandacht te besteden aan w&t kan Monique Schalke, vakleerkracht w&t op de Montessorischool Kralingen en de Kralingse School, zich voorstellen. ‘Het invullen van een lesprogramma voor ieder leerjaar is een behoorlijke klus. Zeker als je er een doorgaande lijn in wilt.

Losse voorbeelden

Waar haal je voorbeelden en inhoud vandaan? Hoe stem je af op de verschillende leeftijden? Voor een vakleerkracht is dat makkelijker, maar het blijft een zoektocht. Het internet staat vol, maar alles staat op zichzelf. Het zijn losse voorbeelden. Ik heb weleens een les van internet gebruikt, maar die werkte niet in de praktijk. Dat is niet fijn. Ik gebruik internet wel als inspiratiebron en om filmpjes te zoeken, vooral Engelse sites, maar stel alsnog zelf mijn lessen samen. Bovendien werk ik graag volgens de methodiek van onderzoekend en ontwerpend leren (o&o). Daar zijn heel weinig voorbeelden van te vinden. 

Geen bestaande methode

In de twee jaar dat ik lesgeef als vakleerkracht heb ik voor iedere groep een lesprogramma gemaakt met lessen die ik zelf heb bedacht. Ik besteed daarin veel aandacht aan een doorgaande lijn, zodat ik in een volgende groep voortborduur op wat de kinderen een jaar eerder hebben geleerd over een onderwerp. In iedere les laat ik leerlingen iets bedenken, maken, uitproberen en presenteren.

Ik heb niet gekozen voor een bestaande methode, omdat ik vind dat leerlingen bij die methodes te veel moeten lezen en schrijven. Daar is in andere lessen al genoeg aandacht voor. Ik wil juist dat ze op een andere manier bezig zijn met ideeën bedenken en uitvoeren. Dat neemt niet weg dat ze dan ook talig bezig zijn en rekenvaardigheden gebruiken, maar de nadruk moet er niet op liggen.

Grote waardering

Hoewel het samenstellen van leuke, uitdagende w&t-lessen dus best wat moeite kost, is de waardering groot. Als ik zie hoe enthousiast de kinderen zijn, is dat enorm motiverend. Ik zet een poppetje op de grond en een schat op de tafel. Hoe komt de ridder bij die schat? Mijn leerlingen mogen een oplossing verzinnen en maken met touw, stokjes en rietjes. Daar kunnen ze zo anderhalf uur in opgaan. Uiteindelijk ontstaan er allemaal verschillende bijzondere hijskranen, takelapparaten en liften. Dat is toch mooi.’