Curriculum in 2020

Over w&t in het curriculum van alle Nederlandse basisscholen in 2020.

In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen aandacht hebben voor w&t in het curriculum (Techniekpact, 2018). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend. Technologie is tevens de grootste motor van onze economische welvaart.

Wetenschappelijke vaardigheden

De maatschappij kijkt uit naar kinderen met vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid. Kinderen blijken vaak razend enthousiast wanneer ze mogen experimenteren, onderzoeken en zelf oplossingen kunnen bedenken. Met wetenschap en technologie op de basisschool kun je dit onderzoekend en ontwerpend leren stimuleren.

Bijna geen vakgebied zonder techniek

Ook voor niet-technische beroepen is steeds meer kennis van en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. Er is bijna geen vakgebied waarin techniek of technologie geen rol speelt. Het gebruik van techniek in sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport wordt steeds groter en dit zal de banen van de toekomst beïnvloeden. Kinderen moeten natuurlijk niet worden voorgeprogrammeerd in wat ze later moeten worden. Maar er is ongelooflijk veel werk in de techniek en technologie. Het zou een gemiste kans zijn als kinderen die daar affiniteit mee hebben, niet de mogelijkheid hebben gehad dat te ontdekken. En dat kan alleen door er ervaring mee op te doen.

Speerpunten voor het basisonderwijs voor Rotterdam

  • Alle kinderen op de basisschool moeten kennismaken en aan de slag met wetenschap en technologie.
  • Onderzoekend en ontwerpend leren is daarbij een belangrijk fundament.
  • Er wordt gewerkt aan een samenhangende, doorlopende loopbaanoriëntatie van basisschool tot universiteit.

Kerndoelen en leerplankader

Er bestaan belemmerende factoren voor basisscholen om w&t de aandacht te geven die het verdient. Vanwege de verantwoordingsplicht ligt al snel de prioriteit bij het taal- en rekenonderwijs en niet bij het ontwikkelen van onderzoekende houding zoals bij wetenschap en technologie. Ook het volle lesprogramma is een vaak gegeven verklaring voor de bescheiden plaats van wetenschap en technologie op sommige scholen, terwijl w&t met betrekkelijke eenvoud en zonder veel extra ingrepen in het lesprogramma en het hele curriculum kan worden opgenomen.

De kerndoelen bieden leerkrachten vaak nog onvoldoende steun voor w&t. Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO) heeft wel een (concept) leerplankader voor wetenschap en technologie in het basis- en speciaal onderwijs ontwikkeld. Deze bevat een kader, leerlijn(-en) en handreikingen. Op hun website bieden zij veel informatie over het onderwerp.

Nascholing en bijscholing

Er zijn verschillende manieren voor bijscholing en nascholing.

informeer hiervoor bij de hogescholen en de Pabo’s bij jou in de buurt. Er zijn ook verschillende stichtingen en commerciële aanbieders die bijscholing en nascholing aanbieden op diverse aspecten van w&t, zoals materialen, lesvoorbeelden en didaktiek. Het eigen schoolbestuur kan je hierbij op weg helpen.

Routeplanner naar 2020

Gemeente Rotterdam wil met deze website bijdragen aan een goed beeld van w&t en haar basisscholen tips en handreikingen bieden waarmee op verschillende niveaus en op inspirerende wijze gestalte kan worden gegeven aan w&t.

Wil je weten waar jullie school staat op het gebied van w&t? Hoe je kan starten, doorgaan of verbeteren? Ga dan naar de Routeplanner w&t 2020.