Subsidies

Over subsidies die schoolbesturen kunnen aanvragen als ze met W&T aan de slag gaan.

Gemeentelijke subsidie voor het onderwijs

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat elk kind zijn of haar talenten helemaal kan ontwikkelen. De gemeente kan scholen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor de Rotterdamse jeugd ondersteunen met subsidies.  

In het 'Rotterdamse Onderwijsbeleidsprogramma Leren Loont! 2015-2018' werken het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeente samen op de volgende thema’s:

  • een vliegende start
  • de beste leraren voor Rotterdam
  • werken aan vakmanschap
  • aansluiting onderwijs en jeugdhulp
  • kwaliteit door schoolontwikkeling

Met deze subsidie kunnen schoolbesturen en scholen in Rotterdam activiteiten uitvoeren, ook gericht op het inbedden van Wetenschap & Technologie in het curriculum. Deze helpen de doelen van het Rotterdamse onderwijsbeleid Leren Loont! te halen.


Subsidie via het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland

Binnen het EWT Zuid-Holland bundelen schoolbesturen, wetenschapsknooppunten, pabo’s en het bedrijfsleven hun krachten om schoolbesturen en scholen te ondersteunen bij het invoeren en op hoger niveau brengen van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs.

Dit doet het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland onder andere door subsidie beschikbaar te stellen voor schoolbesturen en scholen in Zuid-Holland.

Ook komend schooljaar is er subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van nieuwe of bestaande innovaties met betrekking tot Wetenschap & Technologie. Heeft jouw schoolbestuur een innovatief idee met betrekking tot Wetenschap & Technologie?

Kijk dan voor meer informatie op de website van het EWTZH en dien voor 4 juni 2018 jouw aanvraag in.