Subsidies

Over subsidies die schoolbesturen kunnen aanvragen als ze met W&T aan de slag gaan.

Gemeentelijke subsidie voor het onderwijs

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat elk kind zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen. Met de subsidie Rotterdams Onderwijsbeleid voeren onderwijsinstellingen activiteiten uit die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in het Rotterdams onderwijs. Met het nieuwe onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ willen we er als gemeente, onderwijsinstellingen en kinderopvang voor zorgen dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen.

Het inbedden van Wetenschap & Technologie in het curriculum is een manier om mede vorm te geven aan schoolontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Subsidie via het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland

Binnen het EWT Zuid-Holland bundelen schoolbesturen, wetenschapsknooppunten, pabo’s en het bedrijfsleven hun krachten om schoolbesturen en scholen te ondersteunen bij het invoeren en op hoger niveau brengen van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs.

Dit doet het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland onder andere door subsidie beschikbaar te stellen voor schoolbesturen en scholen in Zuid-Holland.

Kijk dan voor meer informatie op de website van het EWTZH.